Publicitat

Hemeroteca · 28/01/2015

Tots suspesos
POLÍTICA

Tots suspesos

La Sindicatura de Comptes diu que cap partit compleix tots els requisits exigits en transparència informativa